Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

  • umowy o pracę oraz dokumentacja związana ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy
  • kontrakty menadżerskie
  • umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu
  • umowy o zachowaniu poufności
  • wewnętrzne regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pomoc w ich wdrażaniu
  • zastępstwo procesowe w sporach wynikłych ze stosunku pracy oraz cywilnych między pracownikami, współpracownikami i pracodawcą
  • zastępstwo procesowe pracowników i pracodawców w postępowaniach przed sądami i innymi organami
  • dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się
Top