Prawo nieruchomości

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • postępowanie przed sądami wieczystoksięgowymi
 • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń
 • własność lokali, zasiedzenie, uwłaszczenie, naruszenie własności
 • umowy zbycia nieruchomości - przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie
 • postępowanie o zwrot nieruchomości
 • zastępstwo w postępowaniach o wydanie nieruchomości
 • zastępstwo w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości

Obrót nieruchomościami

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • obsługa transakcji związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości (przeniesienie prawa własności, użytkowania wieczystego, udziału we własności nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym)
 • umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka) i ich wykreślania
 • postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi, związane ze zmianą treści księgi wieczystej na skutek zmiany właściciela, podziału nieruchomości, uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, obciążenia lub wykreślenia hipoteki
 • umowy najmu i dzierżawy nieruchomości
 • umowy ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu, umowy użyczenia nieruchomości, darowizny
 • zwrot utraconych nieruchomości
 • postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych, postępowaniach prowadzonych przed organami administracyjnymi oraz mediacji
obrot-nieruchomosciami

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się
Top