Prawo cywilne

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

 • dochodzenie roszczeń powstałych na bazie stosunków cywilnoprawnych
 • tworzenie i redagowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego
 • ochrona prawa własności i posiadania, zasiedzenie, współwłasność, służebności, postępowanie eksmisyjne
 • odszkodowania i zadośćuczynienia należne w związku z wypadkami telekomunikacyjnymi, ochroną dóbr osobistych, wyrządzeniem szkody
 • księgi wieczyste i hipoteka
 • windykacja należności
 • uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Odszkodowania

 • wypadki w pracy
 • czyny niedozwolone
 • zdarzenia losowe
 • wypadki komunikacyjne
 • niewykonanie lub niewłaściwe umów
 • umowy z zakresu ubezpieczeń
 • błędy medyczne
odszkodowania
windykacja

Windykacja należności

 • wezwanie dłużnika do zapłaty
 • udział w negocjacjach ugodowych
 • działania przesądowe prowadzące do zaspokojenia wierzyciela
 • sądowe dochodzenia należności, w tym postępowanie upominawcze i nakazowe
 • sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty
 • sprzeciwy od wyroków zaocznych
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się
Top