Prawo administracyjne

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

  • środki odwoławcze od decyzji i postanowień wydanych przez organy administracyjne
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • zastępstwo w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Pełna obsługa organów, w tym:

  • uczestnictwo w posiedzeniach i sesjach rad,
  • tworzenie i opiniowanie uchwał,
  • zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych,
  • zastępstwo w sporach sądowych oraz sprawach prowadzonych przed organami administracyjnymi,
  • informowanie o zmieniających się przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
obsluga-jednostek-samorzadu

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się
Top