e-Usługi

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej zarówno poprzez kontakt bezpośredni, jak i zdalnie, przy wykorzystaniu komunikacji telefonicznej i elektronicznej, bez konieczności spotykania się Prawnika z Klientem.

Usługi na odległość

Świadczenie pomocy prawnej przy pomocy środków telekomunikacji zapewnia szybkość i sprawność obsługi.

Odbywa się to po przesłaniu na adres mailowy lub poprzez formularz kontaktowy szczegółowego opisu problemu prawnego wraz ze stanem faktycznym, wnioskiem o podjęcie określonego działania oraz danymi do kontaktu zwrotnego. Kancelaria po dokonaniu wyceny usługi poinformuje Klienta o koszcie oraz czasie niezbędnym do jej wykonania.

Następnie Klient zobowiązany jest do zapłaty umówionej ceny usługi na wskazany rachunek bankowy Kancelarii, a w razie potrzeby – podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

Po wykonaniu usługi na adres Klienta zostanie wysłane pismo wraz z fakturą. Jeśli usługa dotyczy wezwania do zapłaty, wtedy otrzyma je zarówno dłużnik, do którego jest ono kierowane oraz Klient do wiadomości.

Wśród usług świadczonych zdalnie przez Kancelarię wymienić należy przede wszystkim sporządzanie:

  • opinii prawnych,
  • pism procesowych,
  • wezwań do zapłaty,

a także:

  • przeglądanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie,
  • sprawdzanie akt podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.
e-uslugi
e-uslugi

Zastępstwo prawne na ternie Olsztyna i okolic

Oferta Kancelarii skierowana jest również do profesjonalnych pełnomocników z Olsztyna i okolic. W ramach współpracy oferujemy zastępstwo procesowe w sądach położonych na terenie Olsztyna oraz w sądach okręgów olsztyńskiego i elbląskiego.

Zastępstwo odbywa się poprzez udział w sprawie przygotowanego, doświadczonego prawnika, który po rozprawie sporządzi i prześle notatkę informacyjną. Preferowana forma kontaktu to poczta elektroniczna. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie. Osoby i firmy zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt.

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się
Top